Roemenië is een land met een zeer rijke historie. De geschiedenis van Roemenië gaat terug tot zo’n 2000 voor Christus. In die tijd werd het gebied bewoond door de Thraciërs in het huidige Bulgarije en door de Daciërs in het huidige Roemenië. Deze twee volkeren waren toen al erg aan elkaar verwant, net als de Bulgaren en Roemenen tegenwoordig. De geschiedenis van Roemenië als land begint echter pas in de 16de eeuw, toen Michaël de Dappere als eerste de drie vorstendommen van Walachije, Transsylvanië en Moldavië verenigde. Deze vorst wordt tegenwoordig nog steeds gezien als één van de belangrijkste figuren uit de geschiedenis van Roemenië. Deze vereniging van vorstendommen duurde echter niet lang, want in de eerste jaren van de 17de eeuw kwam er al een einde aan de heerschappij van Michaël.

Pas in 1859 kon er weer gesproken worden van een gedeeltelijke vereniging, toen Moldavië en Walachije zich onafhankelijk verklaarden van het Ottomaanse Rijk. De mensen in Roemenië ontwikkelden in de 19de eeuw een nationaal bewustzijn en waren het niet eens met de Hongaarse heerschappij over de regio Transsylvanië. De mensen in de gehele regio begonnen zichzelf als echte Roemenen te zien en de Roemeense cultuur was geboren. Om echt te kunnen genieten van alles wat Roemenië te bieden heeft, moet je daarom weten wat iedere regio zo speciaal en eigen maakt. Iedere regio heeft namelijk zijn eigen kenmerken en geschiedenis, maar maakt ook deel uit van de gezamenlijke geschiedenis. Daarom bespreken we in dit verhaal de culturele geschiedenis van de regio’s.

De belangrijkste regio Walachije

Walachije is één van de drie vorstendommen die tegenwoordig deel uitmaken van het verenigde Roemenië. De hoofdstad van Roemenië, Boekarest, is in deze regio te vinden. Het moderne Roemenië werd gevormd toen Walachije in 1859 werd samengevoegd met het vorstendom Moldavië. Beide vorstendommen waren toentertijd nog vazalstaten van het Ottomaanse Rijk. Alexandru Ioan Cuza werd gekozen als Domnitor van beide regio’s, die zich pas in 1862 formeel verenigden onder het Vorstendom Roemenië. De regio wordt begrensd door de bergen van de Karpaten in het noorden en de Donau in het oosten en zuiden. Inwoners van de regio werden in het verleden Walachen genoemd. De bekendste Walach is waarschijnlijk Vlad ‘de Spietser’ Dracula, prins van Walachije in de 15de eeuw. Deze royal verzette zich tijdens zijn periode als vorst sterk tegen de Ottomanen, maar hij was ook een zeer gewelddadig heerser. De prins komt aan zijn bijnaam, doordat hij tegenstanders op palen spietste. Dracula ontleent zijn naam aan Vlad, maar heeft verder weinig overeenkomsten met de oud-heerser van Walachije.

Het arme, maar mooie Moldavië

Veel mensen kennen het land Moldavië wel, maar slechts weinig mensen weten dat er ook een gedeelte van het historische Moldavië bij Roemenië hoort. Ongeveer de helft van het vroegere vorstendom hoort tegenwoordig bij Roemenië. De regio is in tweeën gesplitst, omdat in de Tweede Wereldoorlog het westelijke gedeelte van Moldavië door Rusland werd ingenomen. De Russen verbanden het overgrote gedeelte van de lokale bevolking naar Siberië en plaatsen landgenoten, en Oekraïners, op hoge functies. Het communisme werd ingevoerd en het gebied werd de Moldavische Sovjetrepubliek. Na de val van de Sovjet Unie verklaarde de Moldavische SSR zich onafhankelijk, terwijl het westelijke gedeelte in handen van de Roemeense dictator Ceaușescu bleef.

De naam Moldavië komt van de rivier de Moldova die door het gebied stroomt. De grootste stad in de regio is de regionale hoofdstad Iași, op Boekarest na de grootste stad van het land. Toch is Moldavië de armste streek van Roemenië. Zo is de werkloosheid gigantisch hoog. De regio is verder vooral bekend door de beschilderde kerken en kloosters die je er kunt vinden, zoals het Voronețklooster en het klooster van Sucevița. Deze bouwwerken zijn zo bijzonder dat ze zijn opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De beschilderde kerken mag je niet missen als je op vakantie in Roemenië bent.

Het cultureel diverse Transsylvanië

De geschiedenis van Transsylvanië is misschien nog wel de meest interessante van alle Roemeense landstreken. Het is in ieder geval een regio met een zeer uiteenlopende geschiedenis. Dat komt onder andere doordat het door erg veel rijken bezet is geweest en door allerlei volkeren bewoond werd. Dit blijkt alleen al uit de verschillende namen die Transsylvanië heeft. Zo staat het ook wel bekend als Zevenburgen en Ardeal. Transsylvanië was namelijk voor een lange tijd onderdeel van het Koninkrijk Hongarije, werd bewoond door Duitse Saksen en was een autonoom onderdeel van het Ottomaanse Rijk. Terwijl de rest van Hongarije bezet werd door ofwel de Habsburgse Oostenrijkers, oftewel de Ottomanen, bleef Transsylvanië haar onafhankelijkheid behouden. Dit heeft bijgedragen aan een Transsylvaans identiteitsgevoel dat ook vandaag de dag nog een grote rol speelt bij inwoners van het gebied.

De naam Zevenburgen komt van de zeven steden die door de Saksen gesticht zijn. Je vindt in deze steden nog steeds veel Duitse invloeden die je terugziet in de architectuur. Een voorbeeld zijn de weerkerken. In alle zeven Saksische steden vind je een weerkerk, die vooral bedoeld was om de bevolking te beschermen tegen de Ottomanen. Op één kerk na zijn de religieuze gebouwen gebouwd volgens Saksische architectuur. Door de unieke geschiedenis van deze weerkerken zijn deze gebouwen, en de dorpen eromheen, opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Dobroedzja aan de Zwarte zee

De laatste belangrijke Roemeense landstreek is Dobroedzja. In tegenstelling tot de andere landstreken was dit geen vorstendom, maar is de regio desondanks van grote historische waarde. Het is het enige gedeelte van Roemenië dat tot het Balkanschiereiland gerekend wordt. Een klein deel van de regio hoort bij Bulgarije, maar het noordelijke en grootste deel van de regio hoort bij Roemenië. Het wordt aangenomen dat de regio aan haar naam komt door de vroegere heerser van het gebied, de Bulgaarse nobele Dobrotitsa, die in de 14de eeuw heerser over Dobroedzja was. Aan het begin van de 15de eeuw werd het gebied veroverd door de Ottomaan Mehmet I, waarna het tot de 19e eeuw in Turkse handen bleef. Na de oorlog tussen Rusland en het Ottomaanse Rijk, in 1878, werd Dobroedzja na het Verdrag van San Stefano grotendeels aan Roemenië gegeven. Door dit verdrag verloor Roemenië Zuid-Bessarabië aan de Russen. Zuid-Bessarabië werd uiteindelijk de Republiek Moldavie en dat is de reden dat de Roemeense landstreek Moldavië van het land Moldavië gesplitst is.

Dobroedzja is regionaal belangrijk, omdat de Donaudelta in het gebied ligt. De Donaudelta is  de parel van de Roemeense natuur en niet voor niets beschermd als bioreservaat door het Mens- en Biosfeerprogramma van UNESCO. De kern van de Donaudelta staat bovendien op de Werelderfgoedlijst. Het natuurgebied is zo belangrijk, omdat het de leefplek is voor meer dan 300 vogelsoorten, waaronder roze pelikanen, zwarte ibissen, scharrelaars en dwergaalscholvers. In de winter vind je in de Donaudelta overwinterende kolganzen, pijlstaarten en de zeldzame dwergganzen. Ook lopen er zeldzame zoogdieren rond, zoals de otter, de Europese nerts en gevlekte bunzing.

Economisch gezien is Dobroedzja ook belangrijk, door de ligging aan de Zwarte Zee. De grootste stad in de regio is de kustplaats Constanța, tevens de belangrijkste haven van Roemenië. De haven van Constanța is de grootste haven aan de Zwarte Zee en één van de grootste havens in Europa. Door de omringende badplaatsen is het de plek waar de meeste vakantiegangers de zon opzoeken.